Stručné zhrnutie Indícia Roadshow 2018

Stručné zhrnutie Indícia Roadshow 2018

Tím Indície spolu s hosťami sa v októbri už po 14-krát vydal na Roadshow po Slovensku. Stretli sme viac ako 500 učiteľov a riaditeľov škôl, aby sme im priniesli inšpiráciu do každodenného vyučovania, ale aj zamyslenie nad kvalitou vzdelávania, o ktorej síce každý hovorí, ale zatiaľ sa veľmi nezamýšľame nad tým, čo vlastne tú kvalitu predstavuje. 

Experimentálny fyzik Peter Spišák hovoril o vzdelávaní s prívlastkom – lebo len také má skutočnú cenu. Vďaka Anne Jančovej sme sa oboznámili sme s výsledkami výskumov Johna Hattieho a na videu sme si vypočuli Angelu Duckworth, ktorá vyskúmala, že o úspešnosti v živote rozhoduje najmä odhodlanosť.

Za srdce všetkých najviac chytila Anna Tkačiková a jej príklad odhodlanosti v praxi – v škole v Jurskom. Kamil Sládek z Centra pre európsku politiku a tím Nadácie Milana Šimečku predstavili svoju ponuku pre školy v oblasti vzdelávania zameraného na identitu a rôznorodosť ľudí v spoločnosti

Osobitne nás teší, že tretinu príspevkov sme dokázali pripraviť z ponuky Indície – Učiace sa školy, Informatika s Emilom a ExpEdícia sú tri rôzne projekty podporujúce transformáciu škôl na moderné vzdelávacie inštitúcie pre 21. storočie. A to sme zďaleka nepredstavili všetko, na čom pracujeme. O rok sa pochválime ďalšími projektami.

Veľké poďakovanie patrí našim partnerom, Nadácii Slovenskej sporiteľne, Centru pre európsku politiku a Nadácii Orange, ktorí podujatie Indícia Roadshow 2018 podporili. Avšak tá najväčšia vďaka patrí Vám, ktorí ste sa podujatia zúčastnili, pretože zlepšovať vzdelávanie na Slovensku dokážeme len v spolupráci s Vami.