Indícia Roadshow

Indícia Roadshow je putovná regionálna konferencia o vzdelávaní v materských, základných a stredných školách. Je určená učiteľom, riaditeľom škôl, zriaďovateľom, aktívnym rodičom, budúcim pedagógom a vôbec všetkým, ktorých zaujímajú aktuálne trendy vo vzdelávaní a ktorí zdieľajú s nami túžbu po výchove k slobode, zodpovednosti a samostatnému mysleniu. Na cestách nás stretnete vždy na jeseň – v októbri alebo v novembri.

Program Indícia Roadshow trvá približne 5 hodín a je zložený z viacerých krátkych, približne 20-minútových príspevkov rôznych rečníkov. Môžete očakávať nový pohľad na rôzne témy týkajúce sa pedagogiky, príklady dobrej praxe, ako aj prezentácie iných organizácií a firiem, ktoré majú školám čo ponúknuť.

Príbeh Indícia Roadshow sme začali písať v roku 2005, keď sme po prvýkrát vyrazili s partiou inšpiratívnych rečníkov a nositeľov pedagogických inovácií do miest na Slovensku. Rozumieme tomu, že ďaleká cesta znižuje motiváciu navštíviť hoci aj dobrú konferenciu. Preto raz za rok sa na týždeň – niekedy aj na dva – zbalíme a prídeme tam, kam to máte na skok. Napriek tomu, že tento čas na cestách je náročný, stojí to zato, pretože sa nám dostáva veľa povzbudenia, stretávame zaujímavé osobnosti z radov učiteľov, riaditeľov a školského manažmentu. Ďalším benefitom je vytváranie a upevňovanie si vzťahov s ľuďmi po celom Slovensku. A to nás baví, motivuje aj zaväzuje. Príďte a zažijete.

Program Indícia Roadshow 2018:

NEVYRUŠUJTE! ŠKOLSTVO POKOJNE SPÍ V ÚSPEŠNOM KÚTE SVETA. (rečník: Peter Spišák)

Žijeme v spoločenstve bohatých a úspešných štátov. Luxus uspáva, umožňuje školstvu pokojný nereformný spánok. Potrebujeme vôbec reformu? Čo vlastne potrebujeme? Potrebujeme vyučovanie s prívlastkom. Škola neučí pre život, škola už je život, tu a teraz. Može niečo narušiť spánok školy? Zmeny v blízkej budúcnosti? Umelá inteligencia, či iné podobné živočíchy a elementy? 

KĽÚČ K ÚSPECHU? (rečníčka: Angela Lee Duckworth - video)

Rebríčky, testovania, merania - to všetko sú populárne nástroje, ktoré zisťujú, ako sa žiakom darí v škole. Teda, ako sa im darí nadobúdať vedomosti. V úspešných školách a krajinách potom hľadáme stratégie, ktoré vedú k úspechu v meraniach nadobudnutých vedomostí. Ale - je naozaj najviac nadobudnutých vedomostí kľúčom k úspešnej kariére a k úspešnému životu? Je naozaj dôležité byť vždy na čele rebríčka? Alebo tkvie tajomstvo úspešného života v niečom inom?

ŠKOLIČKA V JURSKOM (rečníčka: Anna Tkačiková)

Malá školička s veľkým duchom, elánom a kreativitou. Mladý kolektív, bez predsudkov, s láskou k práci a rómskym deťom.

UČIACE SA ŠKOLY (rečníčka: Katarína Kalašová)

Tí, ktorí sa pohybujeme v oblasti vzdelávania vieme, že slovenské školstvo sa musí vydať na cestu zmien. Reformný dokument Učiace sa Slovensko však ministerstvo pochovalo. Keďže z učiteľskej obce sa ozývajú hlasy, ktorých niektoré myšlienky Učiaceho sa Slovenska oslovili a radi by ich zavádzali do svojich škôl a to hneď, bez čakania na politikov a ministerstvo, prichádzame s projektom Učiace sa školy, ktorý možno osloví práve Vás.

INFORMATIKA S EMILOM (rečníci: Ivan Kalaš, Andrej Blaho, Milan Moravčík)

Vyučovanie informatiky prechádza vo vyspelých krajinách veľkými zmenami. Rozšírilo sa už aj na prvý stupeň a kladie dôraz na rozvoj programovacích zručností. K tomuto trendu prispieva aj náš projekt Informatika s Emilom, v ktorom vyvíjame unikátnu metódu konštruktivistického vyučovania informatiky – od mala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z učenia sa a objavov. V našej prezentácii ukážeme, ako Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi.

CHCETE LEPŠIE UČIŤ PRÍRODNÉ VEDY? VYDAJTE SA NA EXPEDÍCIU (rečníčky: Lucia Borovská, Romana Schubertová, Martina Škodová)

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj pomáha učiteľom viesť deti na druhom stupni ZŠ k rozvoju komplexnej prírodovednej gramotnosti a zručnostiam spolupráce s rovesníkmi. Porozprávame vám o skúsenosti zo spolupráce s pilotujúcimi školami a predstavíme čerstvé pracovné zošity pre piatakov prepájajúce biológiu a geografiu. Teší nás, že vďaka bádateľskej ExpEdícii tematickými celkami Z mesta na vidiek, Do hôr a Vodná výprava sa vzťah detí k prírodovedným predmetom zlepšuje, sú aktívnejší, angažovanejší a baví ich rozmýšľať.

VTEDY V JUHOSLÁVII... ALEBO MY SME TU DOMA (rečník: Kamil Sládek)

Chorvátsky Jadran je vraj slovenské more – mnohí Slováci tam radi chodia oddychovať, kochať sa západom slnka nad morom alebo pamiatkami historických miest. Ale všimli ste si niekedy červeno-bielu chorvátsku „šachovnicu“? Akú farbu má kocka vľavo hore? Záleží na tom? Dejiny krajín bývalej Juhoslávie ponúkajú tajomstvá, o ktorých by sme možno ani nechceli vedieť. Napriek tomu, radi by sme Vás pozvali na exkurziu na Balkán, i do svojho vlastného vnútra. Kto som? Čo by som bol a nebol schopný urobiť? Exkurzia veľmi potrebná pre teenagerov aj pre tých, ktorí ich dospievaním sprevádzajú.

AKO UČIŤ O DEJINÁCH A ROZMANITOSTI CEZ PRÍBEHY (rečníci: Andrej Návojský, Kristína Grečková, Nina Galanská)

Zameriame sa na to, ako vo vzdelávaní využívať silné a autentické príbehy z minulosti a súčasnosti. V našich projektoch prinášame nové pohľady - odklon od tradičného k individuálnemu, témy ako identita, predsudky, diskriminácia. “Malé” dejiny s veľkým presahom zdôrazníme cez Putovnú výstavu Anny Frankovej, intenzívne svedectvá o holokauste ponúkneme v interaktívnej prechádzke židovskými dejinami IWalks, podelíme sa tiež o skúsenosti s online nástrojom Stories that move.

JOHN HATTIE - OBJAVITEĽ PEDAGOGICKÉHO GRÁLU? (rečníčka: Anna Jančová)

Učitelia často žijú vo svojich triedach ako na ostrovoch bez kontaktu s okolitým svetom, bez istoty, či to, čo robia, naozaj prináša ich žiakom úžitok. Slovenská pedagogická veda, žiaľ, nedáva veľa priamych a zrozumiteľných odpovedí na ich praktické otázky. Môžu nájsť učitelia inšpiráciu vo výskumoch austrálskeho profesora Johna Hattieho? 

AKO ODMEŇOVAŤ UČITEĽOV? (rečník: Michal Rehuš)

Nízka atraktivita učiteľskej profesie na Slovensku do veľkej miery súvisí s výškou učiteľských platov. O koľko treba platy učiteľov zvýšiť? Aká má byť výška platov podľa učiteľov a stredoškolských a vysokoškolských študentov? Mal by sa väčší dôraz klásť na zásluhovosť? Je riešením kariérový systém? A čo ďalej s kreditovými príplatkami?